АРХІВ

??????

?????? ?????. ??????. ?????. ???????????? ?????????. ?????? : ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2016. – 320 ?.

???????? ???????????? ??????? ?????????? ??? ?????. ??? ????????? 1919 ??? – ???? ?? ???????????????? ? ??????? ??????? – ???????? ?? ?? ???????? ?? ???? ????????. ????? ???????? ??????, ???????????? ????????, ???????????????? ??????????? ???? ??????????? ???? ?? ???? ????????? ???????. ???????? ????  — ?????? ??????. ?? ????? ?? ????????? ????? ????? «?????? ??????? ???????». ?? ?????? ? ???? ???????? ????? ???? ????? ?? ???? ??????? ? ???? ???????? ?????…

 

??????_?????
?????? ?????. ?????? ?????. ??????????:
????? – 3-?? ???.- ??????: ????????? ???? « ???? ????????? ????????», 2016. – 432 ?.

 

?? ???????? ?????????, ????????????, ???????????? ? ?????? ? ?????????? – ???????? ?????????? ????????? ?? ?????. ??? ????? ? ???’??? ?????????? ???? ?? ????, ?? ??? ????????? ?????????? ???? ?????? ?????. ?????. ???? ??????, ??????, ????????, ?????? – ??? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ??????? ????? « ???? ??????? ??? ??????». ???? ?? ?????? ? ???? ?????? ????, ???? ???????? ???????? ???? ????? ? ??? ?? ???? ????? ?? ??????????. ???? – ????????? – ?????? ???? ??????.

 

????????

?????? ????????.  ???????? : ????? ; ??????. ?.???????; ?????. ?.???????????. — ??????: ????????? ???? « ???? ????????? ????????», 2013. – 320 ?.

?? ????????? ?????? ???????? ???????? . ??????????? ????? ?  ??????, ?? ????… ?????? ???? ?????????. ??????? ?????? ? ??????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ??? ???! ? ????? ??? ?????? ?????, ????, ??????? ?? ???????, ??????? ?? ????? ?????????? ??’??????? ???????. ?? ?? ????, ????????? ??? ??????: ??????????, ?????? ? ????? ??????. ?? ??????? ????????? ??? ????? ???????, ??? ????? ?????, ??????? ????? ??????? ????????.

 

??????????

?????? ?????. ???? ??????.: ????? – ?????: ?????????, 2003. – 220 ?.

«???? ?????? » ?????????? ?????. ?? «????????» ????????? ?????, ???? ????????? ?????? «?????????» ????????? ?? ??????. ??????? ???????, ???????? ???????, ?????????? ??????????? ???????… ????? ?? ?????? ?????????? ?????, ? ??? ????? ??????? ???????? ?????????? ?????. ?????????? ???????????, ??????????????, ??????, ?????????????? ?? ????? ??????????? ???????????? ????? ?????? ????????? ????? ? ???????? ??????????.

 

 

 ????? ?????

?????? ???????.  ????? ????? ? ????? : ??????, ???????, ?????????? ?? ??????. 2-?? ???????, ??????????? ? ???. – ?????: ?? « ????????», 2007- 368 ?. (????? «?????????? ??????? ?????»).

 

?????? ??????? – ??????? ??????????? ????? ???????????? ?????????, ?????????? ??????? ???????? ??????????? ?????. ?? ???????? ??????????? ???????? ???????? ?? ???????????? ????????????? ?? ??? ??????? ????? ??????? ????????????? ?.????????????.

?. ??????? ???????? ???????????- ?????????? ?????? ??????, ?????? ?? «?????????? ?????», ????? ?? ??????? ?? ???????????? ??????? ???????? ???????? ???? ? ????????? ?????. ?????? ??????? ????? ??????????? «????? ????? ? ?????» ?????? ? ???? 2003 ???? ? ????? ??? ????? ?????????, ???? ? ??????? ????????? ??????????? ?????.

 

 

?????? ? ????

???? ??????.  ?????? ? ?????.

??????: ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2010 – 272 ?.

???????? ???????? ???????, ????????????? ?? ?’?? «????????? ?????» 2008 ?.

 

??? ?? ????? – ???????? ???? ????????? ? ????????! ???? ???? ????? ????, ???? ????????: ??? ???? ????… ?????? ??????? ?? ???? ??????- ??????? ?? ???? ???? ?????? – ????????, ????????, ???????? – ?? ? ???? ? ??, ?? ???????. ? ??? ?? ???? ?? ??????, ????????? ?????? ??????? – ????? ? ????????? ????????? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ????????? ???? ???? ????????? ????, ? ?????? ???? ???????? ?????…

 

 

????????

???? ??????.  ???. ?????  : ????? ?.?????? – ??????: ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2010 – 272 ?.

???????? ???????? ???????, ????????????? ?? ?’?? «????????? ?????» 2009 ?.

 

?????????? ? ?????? ??????????, ???????? ? ??????????? ????, ????? ? ???????? – ??? ??????????? ?? ???? ??????????, ???? ????????? ? ?????? ???! ?????? ????? ????? ??????????? ??????????, ??????? ????????, ????????…

??? ?? ? ???? ??? – ? ?????????? ?????, ? ???????? ?????? ?? ???????? ???????????????? ????? – ????????? ????? ?? ?????? ????????? ???? ????? ???????? ???? ?????? ???????? ????? ?????????, ??? ??????????? ????? 340 ?????, ??? ????????? ???. ?????.

 

 

??????????? ?????

????? ????????. ??????????? ?????: ????? , ?????? : ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2016 – 448 ?.

??? ????????? ???????? «????????? ?????», ???????? ??????????? ???????.

?????? ??? ????? ???????? ?? ?????? ???.

 

???? ?????????? ??? ??????????????, ??? ?????? ??????? ?????? ???????? ?? ????? : ???? ??? ?? ???????? ???????, ?????? – ? ????? ? ???? ?? ???? ??? ??????????, ? ????… ?????? ? ?????, ???? ? ?????? – ??????????? ??????… ????? ???? ? ?????????????? ???? ???????? ???????, ?? ??? ??????????? ?? ????????. ???? ?? ????, ?? ???????? ????????? ????…

 

 

??? ????

?????? ?.?  ??? ???????? – ???????? ????. – ?????: ???????, 2011. – 576 ?.

 

?? ?????? ??? ??????, ?????? ????? ? ?????????? ??????????? ????? ???? ????????? ?. ?????????, ?.??????, ?.????????????, ?.????, ?????? ????? ??????????. ??? ??????? ?????, ??? ???????????? ??? ????????? ??????-?????????? ???????? ?.??????. ????? ?????? ????? ? ?????????, ???? ??????, ? ??? ??????? ?????????? ??????? ???????, ???? ????? ????????????? ???????????? ??????, ??????? ??????????? ? ??????????? ???????????.

 

 

 

????

???? ??????????. ? ?????? ????. ?????: ??????????? «????», 2005 — 279 ?.

 

??????????? ????? ? ??????????? ??????: ???, ?? ???????? ????????????????? ???? ????????.  ?? ??????????? ????????????   ?????  30-40 – ? ????? ???????? ???????????. ?????????? ????????? ?????? ? ??????? ????? ?????? ???????? ????, ???????, ????????????? ?????, ????? ??? ???? ????????.

????? ?????????? ??????????? ????? ???????? ??? ? ?? ?????? ?????????? ??? ??????? ????, ???? ??? ??????? ???????-?????? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ????.

 

 

??????

?????? ??????. ?????? ???????????? ????????: ????????????? ????? – ?. ????????? ???, 2014 – 352 ?.

 

?? ????????????? ????? – ????????????? ??? ????????? ????????. ??? ????????? ???????????, ??? ?????? ?????????? ????? ? ???? ?????????? ??????? ? ??????? ??????? ???? ????? ???????.

?????????? ??????????? ?????????, ?? ? ??????? ??????????? ????? ??? ????????? «?’???? ??????», ???? ??? ?? ????????? ????? ?????????. ?? ????? – ????????????, ? ????? ?? ?? ????? ?? ?????????? ??????? ???? ??????????? ????????? ????? ? ???????.

 

 

 

??????

?????? ?????. ?????? :?????. ???????? : ????? – XXI; 2015 – 288?.

 

????? ?????????????? ?????? «??????» ????????????? ???????? ??????? ? ?????????? ???? 2015?. ? ??? ?????? ? ?????????, ???????, ??????, ?????????? ????????, ?????????? ? ???? ?????, ?????? ??????, ???????????? ???, ????????? ????, ???? ? ????????. ????????? ? ??? ????? ??????????? ???, ?????????? ?? ??? ?????????, ?????????? ???????? ? ????? ?? ???????????. ??? ?????????? ???? ???????.

 

 

 ??????

????? ??????. ??????? ??????.  ?????: ?? « ????????», 2005 – 176?.

 

?????? ???????, ???????? ? ??????????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ??? ????? ????? ?? ???????? ? ??????.

«??????? ??????» – ?? ??????????, ?????? ??????  ????????????? ??????????, ?? ?????????? ????????? ?????. ?? ??????? – 30-?  — 70-? ????? ???????? ???????? ? ?? ????????????? ? ?????????? ???????. «????? ?? ??? ?????», ?? ????????? ???? ?????.

 

 

 

??????

????? ?????. ?????? ?????????. : ?????., ???. ? ???. ?. ??????? – ??????: ????????? ???? « ???? ????????? ????????», 2016. – 240?.

 

??? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????????, ??? ??? ?? ??????. ??? ????????? ???????? ???????????? ??? ????? ??????. ????? ????? ????????? ???? ???? ??????, ???????  ? ????? ??????, ??? ????? ????????????.??? ???????? ????? ???????? ??? ????, ??? ????? ???? ? ????? ? ???????????. ???? ?? ????? ???? ???????? ??? ? ???????? ???? ? ????.

 

 

??????

????????? ?????. ?????? ?????????? ?????  ?????????.  2016 – 126?.

 

???????????????? ????? ??????, ?????? ?? ????????, ??????????? ?? ??????? ???????? ?? ??????? ????????, ????? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ???????????? ????????.

?????? ?????????? ??????????? ???????? ??????? ???????.

 

 

 ???????

??????? ?. ??????? ?????????. ??????: ??   ??  «??? ????», 2007. – 415?.

 

? ?????????? ???????? ?????? ??????? ????????? ???????? ????????? ?? ????????? ????? ???????, ???? ????????? ????????, ??????? ????? ???????? ???????, ?? ??????????? ????????, ????? ????? ????????? ???????????? ?? ??????? ??????????????? ??????? ? ????????? ???????? ??????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ????? ???.

 

 

?????????

??????? ?.?. ??????????? ????????. ?????? : ?????, 2016 ? – 281?.

 

????? ? ???????? ??????, ???????? ????????????? ????????? ?????, ?????? ????????????? ?????????? «?????? — 1», ???? ??????? «??????????? ?????» ??? ??????? ? ?? ?????. ????????? ??? ?????????? ????? ???????? ???????? ???????? ????? ? ???????????? ????????? ???? ? ?????????????? ???????? ???????? ???????.

 

??????????????

?????????? ?. ?????????????? ??????: ?????. ??????.

?????? : ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2015 – 288 ?.

?????????? ? ????????? «????? — ??????», «????????? ?????».

??? ?? ?? ????? : ??????, ????, ????? ??????… ?????? ? ????? ???????? ?? ???????? ???? ??? ????????. ????????? ????????? ? ???????????? – ?? ? ???????? ???????????? ? ?????? ???? 2014 ????? ??? ???????, ??? ????????? ???????????, ????????? ?????. ?? ? ????? ????? ???? ???????? ????????? ?? ?????????…

 

 

??????

 ????????? ?., ????????? ?., ???????? ?. ????????? ????? ???, ??? ?????? ?????: ?????? ? ?????. ????????? ????????? ???????????? ?????? ? ??????. «????????? ???????», 2016 – 376?.

 

???? ??????? ?????? ????????, ???? ????. ????? ????????? ??????. ?????? ???? ???????????? ?????? ? ?????? ???????? ???????, ????? ??????? ?????? ? ???????, ??? ??? ???? – ??????? ??????????? ????.

 

 

?????? ???

?????? ????????. ?????? ???:?????. – 2-?? ???. – ??????: ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2016 – 304 ?.

?  ??????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? ??????? ?? ??? ??????: ? ???????, ????????? ?? ????????. ???????? ????? – ???????? ??????????, ???, ?????????? ????????? – ?????? ??????????? ? ????, ??? ????, ? ??? ??????. ? ????? ???? ???? ???? – ????????? ?? ????? ???? ??????, ? ??????????? ?? ?? ?????? ? ?????.

 

 

 

 

 

??????? ????

???????? ?. ??????? ????: ?????.\, ??????: ????????? ???? «???? ????????? ????????», 2015 – 352 ?.

??????? ??????? ???? 2013- 2014 –??, ? ?????? ????????? ????????? ? ???? ???? ????? ???????? – ?? ?? ????? ???? ???????. ???????? ????????? ?????? ???? ?????????? ???????????.  ?????????? ? ???????????? ???????? ???? ????? ??????????.  ?? ?????? ?????? ?????? ?????. ??? ??? ???????? – ? ?????, ? ???????, ? ?????????. ? ??????. ? ?? – ??????????? ????, ?? ?????? ?????? ??? ???? ?????…

 

 

100???? 

?????? ???????. 100 ???? ??????, ??? ???????? 911. – ???????: ???????? ?.?????????, 2015 – 128 ?.

?? ????????????? ????????? ??? ??????????? ?????, ???? ????? ? ?????? ????? ?? ?????? ?????? ??????????. ???????? ?????????, ????????? ??????????, ???????????? ??????, ??????????, ????????? – ???? ??? ????? ????? ???????. ??? ??? ?????  ?… ??????? ??? ??. ??????????, ???????????, ????????, ??? ?????.

 

 

 

 ??????

???????? ?????. ??????????? «???????». ?????? ??? ?????. 2016 – 64 ?.

?? ??????? ??? ????????? ? ???????? ??? ??????? ?????????? ??????? ? ???????. ???????? ? ?????, ?????? ????????… ??? ???? ???????????? ? ????????? ?? ?????. ? ???????? ???????? ?????? ?????, ??? ????? ????????? ????? ?? ???????. ??? ???? ??? ???????????? ??????? ????????? ?????????-??????????? ?????.